Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

International research internship

Course Code :2002WETOST
Study domain:Chemistry
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:0
Credits:30
Study load (hours):840
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Christian Johannessen

3. Course contents *

The specific contents is agreed upon between the stage coordinator, the supervisor at the host institution and the student, but must contain a strong element of independent research in chemistry.