Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Padintegralen voor optieprijzen

Studiegidsnr:2002WETPOP
Vakgebied:Wiskunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jacques Tempere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Padintegralen worden ingeleid vanuit variatieprincipes in de fysica en de kwantumfysica.

Dan wordt het Wiener proces onderzocht en het Feynman-Kac formalisme voor het berekenen van verwachtingswaarden. Met Feynman-Kac wordt de brug geslagen naar stochastische processen relevant voor optieprijzen, in het bijzonder het Ito proces. Dit brengt ons naar de Fokker-Planck vergelijking en tenslotte terug naar de padintegraal. Als centraal model in deze besprekingen wordt het Black-Scholes model gebruikt.

In latere hoofdstukken worden veralgemeningen op de Black-Scholes 'plain-vanilla' opties onderzocht, waaronder padafhankelijke opties, en opties van meerdere gecorreleerde onderliggenden.