Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Chemische structuurbepaling van geneesmiddelen

Studiegidsnr:2003FBDFGO
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:27
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tess De Bruyne
Alexander van Nuijs
Emmy Tuenter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus Chemische Structuurbepaling van Geneesmiddelen wordt de theorie tot een minimum beperkt en als basis gebruikt voor de gecombineerde interpretatie van ultraviolet, infra-rood, kernspinresonantie en massa-spectra van geneesmiddelen - van natuurlijke of synthetische oorsprong - om hiervan de chemische structuur te achterhalen.