Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Chemische structuurbepaling van geneesmiddelen

Studiegidsnr:2003FBDFGO
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:27
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tess De Bruyne
Alexander van Nuijs
Emmy Tuenter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus Chemische Structuurbepaling van Geneesmiddelen wordt de theorie tot een minimum beperkt om de basisprincipes uit te leggen van de volgende technieken: UV-spectroscopie, IR-spectroscopie, NMR spectroscopie en massaspectrometrie. Dit wordt als basis gebruikt om organische structuren op te helderen aan de hand van spectra van de vier eerdere genoemde technieken. Relevante tabellen worden ter beschikking gesteld en technieken aangereikt om tot een logische en juiste interpretatie te komen.