Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Financieel management en juridische aspecten

Studiegidsnr:2003FBDOOD
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter-Jan Engelen
Alain Praet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 


De cursus bestaat uit twee onderdelen: financieel management van een KMO en juridische aspecten van het bedrijfsbeleid.
 
Partim 1:  Financieel management van een KMO
 
Na een inleiding in de financiële aspecten die van toepassing zij bij het starten van een eigen zaak, wordt aandacht besteed aan de techniek van het boekhouden en de inhoud van de jaarrekening van een onderneming. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de wijze waarop deze informatie kan gebruikt worden bij het nemen van financiële beslissingen. 
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
-         analyse van de jaarrekening (statische en dynamische analyse);
-         kostencalculatie en break-evenanalyse;
-         het maken van financiële prognoses en het opstellen van financiële plannen;
-         de beoordeling en selectie van investeringsprojecten;
-         vraag en aanbod van financiering van KMO’s;
-         venture capital, business angels en mezzanine financiering; 
 
Partim 2: Juridische aspecten van het bedrijfsbeleid
 
Na een algemene inleiding in de juridische basisconcepten van het bedrijfsbeleid, wordt aandacht besteed aan de belangrijkste aspecten van het handels-, vennootschaps- en fiscaal recht. 
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
- overzicht van de voor- en nadelen van verschillende vennootschapsvormen
- inleiding tot de wet op de handelspraktijken 
- inleiding in het verbintenissen- en contractenrecht
- inleiding tot de vennootschapsbelasting en de BTW
 
De lessen worden zo interactief mogelijk gebracht. Oefeningen en case-studies moeten er voor zorgen dat de aangeleerde kennis inzake begrippen en technieken worden geassimileerd en toegepast in reële praktijksituaties.
De deelnemers dienen een aantal groepopdrachten uit te werken en te presenteren.