Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Filosofie en samenleving

Studiegidsnr:2003FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hugh Desmond

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In onze zogenaamde ‘post-truth’ en ‘fake news’ samenleving zijn de thema’s vertrouwen en wantrouwen meer dan ooit relevant. In dit seminarie verkennen we in het bijzonder twee vormen van (wan)trouwen die veel media aandacht krijgen, en die tegelijk fundamentele filosofische vragen doen rijzen: (wan)trouwen in de wetenschap, en tussen genders.

Wetenschappelijke kennis wordt vandaag nog altijd overwegend gezien als het paradigma van betrouwbare kennis, en wetenschappers als onbaatzuchtige dienaars van de waarheid. In de eerste helft van het seminarie, verkennen we fenomenen die niet helemaal stroken met dit beeld: (1) wetenschapsontkenning: hoe velen in de samenleving (schijnbare) niet-controversiële wetenschappelijke studies toch ontkennen, of het nu over vaccinaties of klimaatopwarming gaat, (2) de replicatiecrisis en het probleem van wetenschappelijke wangedrag, (3) hoe de wetenschap en wetenschapspopulariseringen kunnen geïdeologiseerd worden.

  Dit laatste brengt ons naar het tweede thema: wantrouwen tussen genders. Mede dankzij actuele ontwikkelingen zoals #MeToo, toxische mannelijkheid, en onbewuste vooroordelen, kan een link worden gemaakt tussen het feministisch kernconcept van de patriarchie (vrouwonderdrukking) en wantrouwen tussen genders. We verkennen: (1) het concept van de patriarchie, (2) de vraag of seksisme de wetenschap beïnvloed (alsook het nature vs. nurture debat), (3) filosofische implicaties van nieuwe relatievormen zoals polyamorie.