Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Mystieke auteurs

Studiegidsnr:2003FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Robert Faesen
John Arblaster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Lectuur van een of meer belangrijke auteurs uit de Nederlandse mystieke literatuur, met aandacht voor de mystieke en literaire eigenheid van deze teksten, voor de ontstaansachtergronden en de specifieke traditie ervan, en voor hun receptie en doorwerking.

2019-20: Exploratie van de belangrijkste mystieke auteurs uit de Middelnederlandse literatuur

In deze cursus lezen en bepreken we de belangrijkste Middelnederlandse auteurs (zoals Hadewijch en Ruusbroec), we kijken naar de voorlopers ervan (o.a. in de Karolingische vitae), en kijken ook naar enkele minder bekende werken (o.a. Gerard Appelmans, Gerlach Peters) en naar auteurs uit de latere periode (o.a. Lucas van Mechelen, Jan Pullen,...)