Mystieke auteurs

Studiegidsnr:2003FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Robert Faesen
Veerle Fraeters
John Arblaster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Lectuur van een of meer belangrijke auteurs uit de Nederlandse mystieke literatuur, met aandacht voor de mystieke en literaire eigenheid van deze teksten, voor de ontstaansachtergronden en de specifieke traditie ervan, en voor hun receptie en doorwerking. 
2020-21: Beeldspraak in beeld. De Visioenen van Hadewijch in comparatief perspectief - docent Veerle Fraeters
Het middeleeuwse tekstgenre van het religieuze visioen was genderspecifiek: meer visioenen van vrouwen zijn overgeleverd dan van mannen. In het college staat het Visioenenboek van de Middelnederlandse mystica Hadewijch (ca. 1240) centraal. Zij is van de canonauteurs uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Doel van het college is om een beter begrip te krijgen van de intrigerende beeldspraak in deze teksten. Door vergelijking met contemporaine visioenboeken uit andere regio's en talen (Hildegard van Bingen, Elisabeth van Schönau, Mechtild van Magdeburg, Gertrudis van Helfta), door onderzoek naar de intertekstuele referenties en naar invloeden uit de omringende visuele cultuur (devotionele beelden, liturgische objecten, miniaturen in manuscripten etc.), krijgen we niet alleen meer greep op de betekenis van de visionaire beeldspraak maar ook op de mystieke leer die deze teksten uitdragen. Het onderzoek dat we in het werkcollege verrichten kadert in een lopend boekproject: een nieuwe editie en vertaling van de Visioenen, die zal verschijnen als deel 2 van Hadewijch, Verzameld Werk, uitgegeven door Veerle Fraeters en Frank Willaert (Historische uitgeverij, Groningen). Deel 1, Liederen, verscheen in 2009 en werd intussen vertaald naar 5 talen.