Literatuur en cultuur 1: Spaans-Amerika

Studiegidsnr:2003FLWTLS
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Rita De Maeseneer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een inleiding over het belang van de oraliteit en populaire muziek, wordt La guaracha del Macho Camacho van Luis Rafael Sánchez (Puerto Rico). Daarna wordt stilgestaan bij de bolero, een sentimenteel populair genre, en de relatie met verschillende hedendaagse literatuurtheorieën (queer theory, postkoloniale theorieën, postmodernisme, theorie rond mass culture, ...). De analyse (van fragmenten) van een aantal werken moet deze verschillende invalshoeken duidelijk maken.