Stage, deontologie en beroepspraktijk

Studiegidsnr:2003FLWVER
Vakgebied:Praktijk/stage
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Rita Roggen
Sabien Hanoulle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

DIT OPLEIDINGSONDERDEEL BESTAAT UIT TWEE LUIKEN, een praktisch en een theoretisch:

LUIK 1: Je loopt een maand stage bij een professionele instelling binnen het brede domein van de vertaalopleiding. Niet alleen de stage zelf, maar ook de zoektocht naar een stageplaats, de administratieve afhandeling ervan en het schrijven van een stageverslag worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de stage. Je legt met andere woorden een volledig traject af, waarin een grote zelfredzaamheid wordt verwacht. De stage is een uitgelezen kans, niet alleen om in het werkveld ervaring op te doen, maar ook om concrete contacten te leggen. Tijdens de stage zal de theoretische bagage van je opleiding zeker nuttig zijn, maar zal je ook andere horizonten verkennen en nieuwe competenties verwerven. Alle gedetailleerde informatie ivm procedure e.d. staat op blackboard.

VOOR DEONTOLOGIE EN BEROEPSPRAKTIJK


Naast theoretische beschouwingen over de talrijke aspecten van het beroep van vertaler in binnen- en buitenland wordt er veel aandacht besteed aan praktische aspecten en deontologie. Voordrachten, werkbezoeken, casestudies, ...