Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Stage en starten

Studiegidsnr:2003FLWVER
Vakgebied:Praktijk/stage
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Sabien Hanoulle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

DIT OPLEIDINGSONDERDEEL BESTAAT UIT TWEE LUIKEN, een praktisch en een theoretisch:

LUIK 1: Je loopt een maand stage bij een professionele instelling binnen het brede domein van de vertaalopleiding. Niet alleen de stage zelf, maar ook de zoektocht naar een stageplaats, de administratieve afhandeling ervan en het schrijven van een stageverslag worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de stage. Je legt met andere woorden een volledig traject af, waarin een grote zelfredzaamheid wordt verwacht. De stage is een uitgelezen kans, niet alleen om in het werkveld ervaring op te doen, maar ook om concrete contacten te leggen. Tijdens de stage zal de theoretische bagage van je opleiding zeker nuttig zijn, maar zal je ook andere horizonten verkennen en nieuwe competenties verwerven. Alle gedetailleerde informatie ivm procedure e.d. staat op blackboard.

LUIK 2: Starten

De colleges zijn georganiseerd in de vorm van korte workshops, om de twee weken. Deze colleges geven een concrete, praktijkgerichte voorbereiding op het werkveld met een diploma als Master Vertalen. Een brede waaier aan mogelijkheden en interessante aspecten van de opstart komen ter sprake. Vertaler: Hoe begin je als zelfstandig vertaler? Hoe vind je klanten? Hoe maak je reclame voor jezelf? Hoe bepaal je een prijs? Hoe specialiseer je? Wat is belangrijk bij de boekhouding?

Solliciteren: wat is belangrijk? Do’s-and-don’ts

Daarnaast komen ook andere mogelijk vertaalgerelateerde jobs aan bod.