I-Elektrochemie, corrosie

Studiegidsnr:2003FTIELC
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Elsje Pauwels
Tom Breugelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1) Elektrochemische kinetiek
•Begrippen uit de elektrochemie (thermodynamica van de elektrodeprocessen, evenwichtsspanning, dubbellaag, kinetiek van de elektrodeprocessen, )
•Elektrochemische processen (toepassingen: o.a. elektrolyse van metalen, anodisatie van Al, fotografie (ontwikkelen van Ag-beeld), metallurgische elektrochemische processen)
•Elektrochemische meetmethoden

2) Elektrochemische corrosie:
•thermodynamische aspecten (Pourbaix-diagrammen)
•kinetische aspecten
•algemene corrosie
•passivatie
•plaatselijke corrosie (differentiële aëratie, putcorrosie,spleetcorrosie, galvanische corrosie, erosiecorrosie, …)
•mechanische corrosie (SCC, vermoeiingscorrosie, ...)
•microbiële corrosie
•droge corrosie
•beschermingsmethoden