II-Management

Studiegidsnr:2003FTIKOO
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jasmine Meysman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak “Management” heeft als doestellingen om de studenten een aantal belangrijke basisprincipes bij te brengen uit het vakgebied Management & Organisatie. Enerzijds zullen een aantal belangrijke theoretische concepten en modellen aangereikt worden om anderzijds de vertaalslag te maken naar de praktijk aan de hand van voorbeelden, korte cases en interactieve discussies. Tijdens elk hoorcollege staat 1 welbepaald thema centraal, dat eerst theoretisch verkend wordt om daarna over te gaan naar de praktische relevantie in het beroepsleven. Onderwerpen zijn onder meer strategie; management en manager; missie, visie en doelstellingen; communicatie; organisatiecultuur; motivatie; werken in teams; persoonlijk leiderschap; ondernemerschap; en organisatieverandering. Er zullen ook gastsprekers uit de praktijk komen getuigen over de toepassing van managementtechnieken.