Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Klinische lijn 4

Studiegidsnr:2003GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:47
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Benedicte De Winter
Nele Michels
Katrien Bombeke
Sonja Spee
Kathleen De Greef
Annelies J R Janssens
Lieve Baeyens
Katrien Bombeke
Katelijne Baetens
Kristin Van den Bogerd
Kristien Ledeganck
Liesbeth Verpooten
Karin Heyde
Winny Ang
Hans Eelen
Frank Vandeputte
Pieter Mertens
Angelica Meers
Tine Boiy
Edel Maex
An Stevens
Eveline Somers
Anneclaire Vroegop
Evelien Herrebosch
Sophie Van Steenbergen
Pieter Provinciael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In Klinische lijn 4 zijn de medisch-technische vaardigheidslessen weer gerelateerd aan de modules: Nier, Seksualiteit en reproductie en Kind. Studenten oefenen de vaardigheden in op fantomen en simulatiepatiënten (IOM Man en Vrouw; kleuteronderzoek). 

We zullen naast de klassieke vaardighedenlessen de communicatie en medisch-technische vaardigheden integreren in de lessen consultvoeren. Studenten krijgen 3 sessies aangeboden in vaste groepen  In een eerste sessie voeren de studenten elk zelf consult met een simulatiepatiënt dat opgenomen wordt op video waarna ze nog 2 consulten van collega studenten volgen. In de tweede sessies worden de leeragenda's van de studenten besproken in kleine groepen ahv het beeldmateriaal om te eindigen met een derde sessie waar elke student opnieuw een (ander) consult kan uitvoeren en 2 consulten volgt met collega studenten ditmaal in het bijzijn van een docent. In deze lessen nemen de studenten een grote verantwoordelijkheid op voor elkaar, de simulatiepatiënt en hun eigen leerproces. Dat vraagt voorbereiding, inzet,  stiptheid, reflectie en integratie van de vaardigheden aangeleerd in de

Klinische lijn van de voorbije jaren.

 • communicatievaardigheden:
  • 5 punten voor de kennistoets communicatie
  • 5 punten voor de portfolio communicatie
 • medisch-technische vaardigheden:
  • 6 punten voor de portfolio medisch-technische vaardigheden
 • communicatie & medisch-technische vaardigheden:
  • 4 punten op de opdrachten consult voeren 

Je kan een credit Klinische Lijn 4 behalen indien je de kennistoets communicatie aflegt en een volledige portfolio communicatie en medisch-technische indient.  Aanwezigheden zijn verplicht in de Klinische Lijn.

 

Deze informatie is vatbaar voor veranderingen gedurende het academiejaar en dient bijgevolg niet gekwalificeerd te worden als een resultaatsverbintenis maar wel als een inspanningsverbintenis.