Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

De clinical leader als coach van teamprocessen

Studiegidsnr:2003GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient dit opleidingsonderdeel samen op te nemen met 2001GENVEV en 2002GENVEV (of er reeds voor geslaagd zijn)
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Olaf Timmermans
Erik Franck
Peter Van Bogaert
Stijn Slootmans
Evi Matthys
Luka Van Leugenhaege
Ines Vercalsteren
Sandrine Meynendonckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


•Het opstarten, evalueren en bijsturen van interventies in het kader van de wetenschappelijk kennis en inzichten omtrent menselijke factoren in interactie met de werkomgeving in het kader van zorgresultaten. 

•Hoe het leren en vernieuwen stimuleren en concreet inbedden om deze nieuwe kennis en inzichten toe te passen.

•Nieuwe kennis en inzichten implementeren met betrekking tot medicatiezorg en infectiepreventie en in de context van verschillende praktijksituaties uit diverse gezondheidszorgdomeinen.

•Er worden enkele master classes aangeboden rond nieuwe relevant topics als uurroostering en productive ward.