Software architectuur

Studiegidsnr:2003TEWMHB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Herwig Mannaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt een overzicht gegeven van een aantal basisconcepten van software architectuur. Dan wordt er op zoek gegaan naar een aantal fundamentele karakteristieken van software architecturen die de evolueerbaarheid bepalen. Op basis van deze wetten, die onafhankelijk zijn van de diverse programmeertalen en raamwerken, worden er vervolgens elementen afgeleid, modulaire structuren die in hoge mate evolueerbaar zijn. Er wordt uiteengezet hoe op basis van deze elementen informatiesystemen kunnen worden gebouwd.

Er wordt ook actief op zoek gegaan naar de relatie met vroeger opgedane kennis op het vlak van systeemontwerp en programmeren.