Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Klinische biologie en opzetten en evalueren van klinische studies

Studiegidsnr:2004FBDFGO
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:27
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Hendriks
Steven Weekx
Frank Martens
Judith Leurs
Glenn A L Van Den Bosch
Johan Willemse
Annick Van Riel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Verschillende aspecten van de klinische biologie die nog niet aan bod zijn gekomen tijdens de bacheloropleiding worden besproken. Zo worden ondermeer behandeld :

- het belang van de pre-analytische faze in de klinische biologie

- bloedgroepen

- flowcytometrie

- ionenbalans en zuur-base evenwichten

- medische microbiologie

Een rondleiding wordt georganiseerd in een algemeen laboratorium voor klinische biologie, en tevens wordt de organisatie en het beheer van een klinisch labo besproken.

Verder worden een aantal lessen verzorgd rond het opzetten en evalueren van klinische studies, een essentiele schakel in de geneesmiddelenontwikkeling.