Grondige studie metafysica

Studiegidsnr:2004FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herbert De Vriese
Guy Vanheeswijck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het mastervak staat de verbreding en de verdieping van het inzicht in de lotgevallen van de metafysica in de moderne en hedendaagse wijsbegeerte centraal. De nadruk ligt daarbij op de hedendaagse, post-hegeliaanse wijsbegeerte, waarin de metafysica voornamelijk voortleeft onder de gedaante van radicale kritieken op de metafysica en reflectie over metafysische onderwerpen voornamelijk gebeurt tegen de achtergrond van het thema van het einde van de metafysica.

Elk jaar wordt op basis van een grondige lectuur van teksten een specifiek thema uit de geschiedenis van de hedendaagse metafysicakritiek voor het voetlicht geplaatst. Tijdens het academiejaar 2017-18 is dat het thema van de metafysische behoefte.