Grammatica doorgelicht

Studiegidsnr:2004FLWTAA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Nuyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit college worden enkele moderne wetenschappelijke grammaticamodellen voorgesteld en vergeleken (o.m. Minimalism, Functional Grammar, Systemic Grammar, Role and Reference Grammar, Cognitive Grammar). Er wordt een overzicht gegeven van de opbouw en de werkingsprincipes van de modellen (de rol van het lexicon, de structuur van lexicale eenheden, woordordening, gebruik van functiecategorieën, enz.), in het licht van hun basisfilosofie (o.m. de tegenstelling tussen functionalisme en formalisme, cognitieve oriëntatie, typologische oriëntatie). Ter illustratie wordt vervolgens nagegaan hoe zij omspringen met de analyse van één of enkele concrete linguïstische fenomenen.