Renaissanceliteratuur en - cultuur

Studiegidsnr:2004FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hubert Meeus
Johanna Ferket

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aansluitend bij het onderzoek van de afdeling Renaissance van het ISLN zullen nog vrijwel onbestudeerde teksten uit de Nederlandse literatuur van de 16de en 17de eeuw vanuit verschillende invalshoeken grondig onder de loep worden genomen. Daarbij zullen diverse aspecten van het onderzoek aan bod komen, zoals editie, situering in de literair- en theater-historische context, referentiële, genologische en boekhistorische aspecten.

We vertrekken vanuit de tekst en gaan op zoek naar de betekenis en functie van de tekst én van het toneelstuk of het lied. Via deze concentrische werkwijze maken de studenten ook kennis met andere teksten en genres uit de renaissance.

Elke deelnemer aan het college zal in dit kader enkele deelonderzoekjes uitvoeren en presenteren om zo tot een globale synthese te komen in de vorm van een gezamenlijk onderzoeksverslag. Vooral liedboeken en toneelstukken zullen object van onderzoek zijn.

In 2018-2019 bestuderen we een in de literatuurgeschiedenis nog volledig onbekend handschrift samengesteld in de jaren zestig van de zeventiende eeuw door Johan van Vesanevelt, een Leidse student die later nog burgemeester zou worden. We gaan daarbij de liederen uitgeven. We onderzoeken of er al andere versies van bestonden of dat ze nieuw zijn en of ze later zijn nagevolgd. Deze liederen zijn nog niet opgenomen in de Nederlandse liederenbank (www.liederenbank.nl). We gaan van elk lied dan ook een dossiertje maken waarin we een aantal elementen en kenmerken noteren op zo een manier dat deze ‘records’ automatisch in de liederenbank kunnen worden opgeladen. Zo leveren we een originele bijdrage aan het onderzoek.

Op basis van deze liederen maken de studenten kennis met zowel literair-historisch als cultuurhistorisch onderzoek en verwerven ze inzicht in de manier waarop de literatuur functioneerde en met de zeventiende-eeuwse realiteit achter de teksten.