Renaissanceliteratuur en - cultuur

Studiegidsnr:2004FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hubert Meeus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus staan ridderromans centraal die in de beginperiode van de boekdrukkunst (eind 15e en 16e eeuw) in Antwerpen werden gedrukt en die herinneren aan de riddertijd uit de ‘hoge’ middeleeuwen. Sommige van die romans stamden oorspronkelijk uit de Lage Landen en circuleerden daar ook al in handschriften (zoals Karel ende Elegast). Veel vaker echter werden romans vertaald uit andere Europese talen, met name uit het Frans (zoals Paris ende Vienna of Olivier van Castillen). Opvallend is enerzijds de grote rol die Antwerpen speelde bij het drukken en distribueren van deze romans, anderzijds het Europese ‘appeal’ van deze teksten.

Vragen die het college sturen zijn o.a.:

  • Wat zijn de kenmerken van deze vroeg-gedrukte ridderromans?
  • Hoe voltrok zich de ontwikkeling van de drukpers in de Lage Landen?
  • Welke spilfunctie vervulde Antwerpen bij het drukken en verspreiden van ridderromans?
  • Wat was de Europese dimensie van deze Antwerpse ridderromans?

Het thema van dit college sluit aan bij een tentoonstelling over ridderromans die eind 2020 zal doorgaan in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Bij deze gelegenheid zullen o.a. bruiklenen worden getoond die zijn toegezegd door de Library of Congress in Washington en dus voor deze zeldzame gelegenheid tijdelijk terug naar Europa komen. Studenten schrijven een eindwerkstuk over een van de romans die op die tentoonstelling te zien zullen zijn. Nieuwe bevindingen en inzichten kunnen worden meegenomen in de tentoonstellingsbrochure en zo een weg vinden naar het ruimere publiek.