Communicatievaardigheden Nederlands

Studiegidsnr:2004FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Patricia Linden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De kennis van het Nederlands van de studenten wordt uitgediept, door praktische oefeningen op het gebied van parafrase, synonymie en vaste woordcombinaties enerzijds en door opdrachten gericht op spreken voor een publiek anderzijds. Indien nodig worden studenten doorgestuurd naar een logopedist om hun uitspraak bij te schaven. Tijdens de lessen werken ze aan hun presentatie en verruimen ze de reikwijdte van hun Nederlands. In de lessen wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het verschil tussen het Nederlands in Nederland en het Nederlands in Vlaanderen. De studenten leren ook hun spreekstijl aan te passen aan de verschillende contexten en registers (die kunnen variëren van een officieel staatsbezoek tot een ondervraging op een politiebureau). De oefeningen zijn vooral toegespitst op situaties waarin een tolk terecht kan komen. Er wordt ook gewerkt aan mondelinge flexibiliteit en collocaties.