Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Geschiedenis en typologie erfgoed: landschappen, stad en tuinen

Studiegidsnr:2004FOWERF
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:38
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc Jacobs
Frank Gelaude
Niels Dabaut

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

(Frank Gelaude)

Landschappen: De nederzetting als centrum van een cultuurlandschap: Site en situatie van een nederzetting, typologie van nederzettingen - Toponymie – Basisbegrippen en bouwstenen van een landschap – Voorbeelden van nederzettingen en cultuurlandschappen.

Historische cartografie: Het maken van kaarten (van voorstellen, landmeten tot kaartlezen) – Overzicht van de verschillende historische kaarten – Onderzoek van een dorp met historische  kaarten.

-

Niels Dabaut

Wat is landschap? In wetenschap en beleid

Landschap als holistisch en dynamisch concept

Landschap en erfgoed: Waarding van een historisch en holistisch landschap

Basisbegrippen en bouwstenen van landschap: van site tot cultuurlandschap

Landschapsverandering en de drijvende krachten

Landschapsanalyse en -kartering: Bronnen en methodes voor landschapsmonitoring in Vlaanderen en daarbuiten

Stadsplanning:  

Stads- en nederzettingsontwikkeling doorheen de tijd

Stadsplanning, een blik op de toekomst

Stad en identiteit vandaag de dag

(Urbaan) landschap en participatie

(Urbaan) landschap en sociale rechtvaardigheid

 

Landschapsarchitectuur: 

Geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur met typevoorbeelden

Green Infrastructure: Plannen voor groen in de stad.

Hedendaagse landschapsarchitectuur