Planningssystemen

Studiegidsnr:2004FOWSRP
Vakgebied:Ruimtelijke planning
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Coppens
Guy Vloebergh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel institutionele context heeft als doel inzicht te geven in planningssystemen, met in het bijzonder het Vlaamse planningssysteem. De cursus bestaat uit drie onderdelen. 

Deel 1: Wetgeving Ruimtelijke ordening en Planning in Vlaanderen (Guy Vloebergh) 

Dit deel behandelt beknopt de geschiedenis van de wet op de ruimtelijke ordening in België en Vlaanderen: de wet van 62, de wet van 1996 en 1999 en de Vlaamse codex

Deel 2: Reguliere Planningsinstrumenten (Guy Vloebergh) 

Dit deel behandelt de voornaamste instrumenten uit de Vlaamse codex ruimtelijke ordening: de structuurplannen, de uitvoeringsplannen, de vergunningen en verordeningen.  

Deel 3: Internationale planningssystemen & stedelijk beleid (Tom Coppens) 

Dit deel behandelt planningssystemen in Europa. Vanuit een internationaal comparatief perspectief wordt vooreerst stil gestaan bij de functie van planningssystemen, de verschillen en gelijkenissen van planningssystemen in Europa. Daarna wordt meer in de diepte ingegaan op de planningssystemen in Wallonie, Brussel en Nederland. Tot slot wordt ook een overzicht gegeven van het stedelijk beleid in Vlaanderen.