Hart en vaten 2

Studiegidsnr:2004GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:81
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul Van Schil
Hein Heidbuchel
Johan Bosmans
Marc Claeys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De lessen zijn per week thematisch ingedeeld:
Week 1: acute pijn op de borst
Week 2: Hartfalen
Week 3: Hartgeruis
Week 4: hartkloppingen en ritmestoornissen (inclusief flauwvallen)
 
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- borstkascomplicaties/pijn/angina pectoris
            - afwijkende/verminderde/ontbrekende polsslag
            - hypertensie
            - hypertensie bij bejaarden
            - maligne hypertensie
            - dyspnoe
            - acute dyspnoe (minuten tot uren)
            - chronische dyspnoe (weken tot maanden)
            - algemene oedeem
            - unilaterale/ lokale oedeem
            - hartkloppingen (abnormale ECG-aritmie)
            - hartstilstand
            - flauwte/pre-flauwte/bewustzijnsverlies ((flauwvallen)
            - hypotensie/schokken
            - hartkloppingen/pathologie
            - systolische geruis
            - diastolische geruis