Farmaceutische toepassingen van moleculaire biologie

Studiegidsnr:2005FBDFGO
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:34.5
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne-Marie Lambeir

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Dit vak sluit aan op het bachelorvak ‘Farmaceutische biotechnologie’ en laat de student verder kennismaken met de methoden van de moleculaire biologie zoals toegepast bij verschillende aspecten van de geneesmiddelenontwikkeling en moleculaire diagnostiek. De student leert praktische vaardigheden voor het opzoeken van gegevens uit publieke databanken van DNA en eiwitsequenties en het analyseren van deze gegevens via bioinformatica. Er wordt geoefend op het kijken naar eiwitmodellen en het identificeren van relevante interacties tussen een geneesmiddel en zijn doelwitproteïne. Ter ondersteuning wordt er een theoretische inleiding gegeven over de structuur en de kaart van het menselijk genoom en enkelvoudige genetische ziekten. Vervolgens komen een aantal technieken aan bod voor de studie van genexpressie en proteoomanalyse.