Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Procesmanagement en kwaliteitszorg

Studiegidsnr:2005FBDOOD
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:minimum 08/20 over 'Management van een organisatie'.
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Braet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Partim 1: Procesanalyse (Prof. Dr. ir Vassilios Kritis)

Verschillende industriële processen zulen worden genalyseerd. 

De concepten zoals ontwikkeld door Osterwalder zullen worden toegelicht en in praktijk gebracht om tot een inzicht te komen van hoe een industrieel netwerk in mekaar zit.

Partim 2: Geïntegreerde Zorgsystemen en industrieel risicomanagement (Prof. Dr. Johan Braet)

De opbouw van een zorgsysteem wordt overlopen. Een overzicht van de wettelijke normen bestaand op dit vlak wordt gegeven: de praktijkgerelateerde elementen worden behandeld aan de hand van een extensieve lijst van voorbeelden.

Een praktijkoefening wordt uitgevoerd in groepjes van maximum drie studenten, om de opgedane kennis te verzilveren.

 

Partim 3: Integratie (Prof. Dr. ir Vassilios Kritis)

In deze afsluitende module worden de verschillende begrippen en de kennis die werd opgedaan in de module "Entrepreneurship" in praktijk gebracht mbv een oefening.