Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Van schavot tot schouwburg: toneel in de Nederlanden van de 17de tot de 20ste eeuw

Studiegidsnr:2005FLWTLN
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hubert Meeus
Patricia Stoop

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de zeventiende en achttiende eeuw evolueert het theater in de Nederlanden van amateuropvoeringen op gelegenheidspodia tot volledig uitgeruste professionele schouwburgen. Deze evolutie manifesteert zich ook in het repertoire. Toneelschrijvers worden zich steeds meer bewust van de klassieke toneeltheorie, maar er zijn ook felle tegenstanders van deze theorie en zelfs van het toneel in het algemeen. Zowel de theoretische discussie als de toepassing in de praktijk zal aan de hand van representatieve teksten worden bestudeerd.