Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Geschiedenis en typologie erfgoed: bouwkunst exterieur en interieur

Studiegidsnr:2005FOWERF
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:58
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk Laporte
- NNB
Inge Bertels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

A. Typologie van de bouwkunst (18u/2SP, docent Dirk Laporte).  Thematisch overzicht van bouwtypes in West Europa & de Lage Landen (landelijke en stedelijke woningen, openbare (nuts)gebouwen en religieuse architectuur van romaanse stijl tot modernisme) met bijzondere aandacht voor hun historische indeling, inrichting en ontwikkelingsfactoren. Deze themalessen worden voorafgegaan door enkele lessen stijlanalyse toegepast op architectuur.

B. Industrieel archeologisch erfgoed 13u en 3u excursie ( docent Inge Bertels). Typologie industrieel erfgoed met nadruk op het onroerend en roerend erfgoed van de mechanisering, ook o.a. wind- en watermolens.

C. Interieur- en meubelgeschiedenis 24u ( docent Dirk Laporte). Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een eerste deel stijlanalyse en terminologie toegepast op het exterieur van gebouwen (periodisering romaanse stijl tot modernisme). Nadien volgt per stijlperiode een overzicht van de interieur- en meubelkunst met aandacht voor technieken, materialen, ornamentiek en typologie. De nadruk ligt op de inrichting van woningen, openbare gebouwen en religieuze architectuur in Vlaanderen en West-Europa.