Toegepaste onderzoekstechnieken

Studiegidsnr:2005FOWPOW
Vakgebied:Onderzoeksmethodologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:54
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jouke Casper Verlinden
Stijn Verwulgen
Ingrid Moons

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Binnen een kenniseconomie is diepgaand inzicht in wetenschappelijke modellen en onderzoeksresultaten noodzakelijk voor productontwikkelaars. Dit inzicht laat toe om wetenschappelijke kennis uit de eigen of flankerende disciplines naar waarde te schatten, te selecteren, te gebruiken en te implementeren binnen een onderzoek of productontwikkelingsproces voor het genereren van nieuwe kennis. Daarnaast laten wetenschappelijke methoden toe ontwerp gerelateerd onderzoek (analyse, simulatie en verificatie) op te zetten en uit te voeren voor het verifiëren van ontwerpresultaten.  

Binnen 2005FOWPOW wordt, aan de hand van een concrete casus, een literatuuronderzoek uitgevoerd, een onderzoeksvraag opgesteld, een experimenteel opzet omschreven, een experiment uitgevoerd, resultaten statistisch verwerkt en conclusies geformuleerd.