Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Supply chain management

Studiegidsnr:2005TEWMHI
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Trijntje Cornelissens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Typologie van Supply Chains versus product‐ en productiekarakteristieken
  • Configuratie van SC netwerken
  • Horizontale, verticale SC’s en push‐pull strategieën
  • Voorraadbeheer: risk pooling en herbevoorradingsmethoden
  • Informatiedoorstroming en BullWhip
  • Distributie, Procurement & Outsourcing
  • SC integratie & Collaboratie technieken
  • Sales & Operations planning
  • Basis sales forecasting technieken
  • SC risk management