Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Functionele proteoomanalyse

Studiegidsnr:2006FBDBIC
Vakgebied:Biotechnologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Xaveer Van Ostade
Kris Laukens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel wordt in een beperkt aantal hoorcolleges de fysische, chemische, genetische, moleculair biologische en computer-gebaseerde strategiën voor analyse van proteine-proteine interacties besproken, met nadruk op deze methodes die toelaten op grote schaal te werken. De mogelijkheid om met behulp van uitgebreide databanken en computer algoritmes de interacties tussen deze eiwitten in kaart te brengen zal besproken worden. Termen en begrippen die verband houden met netwerken worden tevens behandeld.

Daarna zal in een tweede deel gevraagd worden aan de studenten om, op basis van een aantal recente publicaties, een dataset en door gebruik van Cytoscape, een project rond eiwit interacties neer te schrijven. Afhankelijk van het aantal studenten kan dit individueel of in groep gebeuren. In dit proces verkennen de studenten gezamenlijk met de docenten de verschillende mogelijkheden (literatuur onderzoek, online programma's) om tot wetenschappelijk relevante resultaten en besluiten te komen.