Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Galenische farmacie en biofarmacie II

Studiegidsnr:2006FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Filip Kiekens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De galenische farmacie omvat de studie van de formulatie, bereidingstechnieken (kwaliteitsnormen, GFP), stabiliteit, farmacopee-eisen en controles, verpakking, bewaren en toediening van farmaceutische toedieningsvormen.

De biofarmacie handelt over de invloed van de omzetting van een geneeskrachtige stof tot een artsenijvorm op de resorptie van het geneesmiddel.

In dit deel van de cursus worden de vloeibare artsenijvormen besproken die in de officina afgeleverd worden ofwel magistraal worden voorgeschreven, als ook halfvaste geneesmiddelvormen, alsook vaste geneesmiddelvormen.

Speciale aandacht voor geneesmiddelvormen met gecontroleerde vrijgave