Grondige studie ethiek

Studiegidsnr:2006FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Willem Lemmens
Hendrik Opdebeeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het academiejaar 2019-20 is het thema 'Ethiek en politiek van de vriendschap. Van Aristoteles tot Simone Weil'

De cursus valt uiteen in 2 delen.

In Deel 1 wordt wordt de conceptuele historiek van het vertoog van de vriendschap in kaart gebracht. We vertrekken van de klassiek Aristotelische visie op de vriendschap in de Ethica Nicomachea: een close reading van deze tekst stelt ons in staat de psychologische, morele en politieke dimensies van vriendschap filosofisch te verhelderen. Tevens reikt Aristoteles ons een kader aan om vervolgens aan de hand van een aantal teksten de historische evolutie van het filosofische vertoog over vriendschap in kaart te brengen. Er wordt speciaal aandacht besteed aan het essay van Montaigne De l’Amitié, Humes analyse van de band tussen humaniteit en vriendschap in zijn Enquiry Concerning the Principles of Morals, en de visie van Kant op vriendschap en zelfliefde, om zo te komen tot een bepaling van de vraag naar de mogelijkheid/onmogelijkheid van de vriendschap in de hedendaagse cultuur en samenleving (volgens filosofen als Nietzsche en Derrida).

In Deel 2 worden een aantal onderwerpen binnen het filosofisch vertoog over de vriendschap verder uitgediept. De behandelde thema’s zijn: de politieke betekenis van vriendschap in de Moderniteit (vanuit Carl Schmitt en Derrida), het verschil tussen naastenliefde en vriendschap (Simone Weil), de mogelijke pathologie van vriendschap en liefde (vanuit Marcel Proust), de band tussen vriendschap en zelfliefde (vanuit Harry Frankfurt). Deze analyses steunen op de bronteksten of op relevante secundaire literatuur.