Professionelle Kommunikation

Studiegidsnr:2006FLWMPC
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ingeborg Dusar

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je maakt kennis met het sociaal-economische en politieke kader van de Duitstalige markten aan de hand van zakelijke teksten en audiovisueel materiaal. Door vormen van zowel mondelinge als schriftelijke bedrijfscommunicatie te bestuderen, raak je vertrouwd met de specifieke genrekenmerken. Via gevarieerde opdrachten (rollenspelen, cases) krijg je bovendien de gelegenheid om je taalvaardigheid in een professionele context bij te schaven. Occasionele vertaal- en invuloefeningen (Lückentexte) schaven waar nodig de  grammaticale kennis bij, specifieke schrijfopdrachten (zakelijke brieven en e-mails schrijven en beantwoorden, rapporteren, planning van beursbezoeken enz.) stimuleren de beheersing van bedrijfstechnische, schrijftalige registers. Volgende thema's komen aan bod:

- macro-economische aspecten

  • de 'Wirtschaftspolitik' van Duitstalige landen (conjuncturele evolutie: marktontwikkeling en analyse van sectoren; hervormingen van de arbeidsmarkt, de Energiewende)
  • buitenlandse handel: exportmogelijkheden en globalisering
  • economie en ecologie
  • energiebeleid
  • Osteuropapolitik: Duitsland en Oostenrijk als 'bruggenhoofd' tussen West- en Oost-Europa; relaties met Rusland

 micro-economische aspecten

  • bedrijfswereld en zakencultuur in de Duitstalige landen met het accent op interculturele verschillen:
  • management: leiderschapsstijlen en communicatievormen in Duitstalige ondernemingen
  • economie en ethiek: diversity-management, social corporate responsability, crisismanagement
  • organisatievormen van ondernemingen
  • organisatie van handelsbeurzen

 

Diverse vaardigheden komen hier aan bod: een product of bedrijf voorstellen; kwantitatieve kengetallen in grafieken presenteren en interpreteren, een communicatieplan uitwerken i.v.m. deelname aan een handelsbeurs; gesprekken met klanten (op een beurs) analyseren en voeren; bedrijfsbezoek voorbereiden; Standortmarketing, adequaat antwoorden (mondeling + schriftelijk) op vragen om informatie, op klachten van klanten en medewerkers; onderhandelingen voeren, besprekingen leiden, jobaanbiedingen analyseren; opstellen van sollicitatiebrief en CV; rekruteren en solliciteren; analyse van voorwoorden en volledige duurzaamheidsrapporten; zakenbrieven opstellen enz.