Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Toegepast management

Studiegidsnr:2006FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan Dherdt
Gert Van Echelpoel
Stefan Martens
Johan Nackaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Toegepast management is initiatief nemen om nieuwe organisaties op te zetten, daar waar  marktkansen zich voordoen . Onder supervisie worden studenten in groep gecoacht bij deelname aan het initiëren en organiseren van PR- activiteiten. De activiteiten resulteren in de oprichting van een PR- bureau/onderneming. Het doel is om naamsbekendheid te verwerven voor dit bedrijf of organisatie door o.a. het organiseren van evenementen.