I-Project CIT

Studiegidsnr:2006FTICIT
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:72
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Breugelmans
Kristof Verhulst
Daniel Choukroun

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel bestaat voor elke student uit een selectie van zowel project- en practicumopdrachten over de volgende onderwerpen:
• Continue destillatie
• Batchdestillatie (gepakte kolom, borrelkapkolom, ...)
• Azeotrope destillatie
• Absorptie en reactie met behulp van een bellenreactor
• Absorptie van zwaveldioxide en joodgas met water
• Reactoren (wervelbedreactor, batchreactor, CSTR, microreactor, elektrochemische reactor, ...)
• Vast-vloeistof extractie
• Vloeistof-vloeistof extractie
• Opstellen vloeistof-damp evenwicht en/of vloeistof-vloeistof evenwicht
• Bepalen van de verblijftijdsspreiding in een continue reactor
• Warmteoverdracht met behulp van warmtewisselaars
• Leidingsverliezen
• Opstellen pompkarakteristiek