Longen 2

Studiegidsnr:2006GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:61
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Van Meerbeeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende ziektebeelden zullen worden besproken:
- astma
- COPD
- pathologie van luchtwegen, long en pleura
- longkanker
- interstitieel longlijden
- beeldvorming van de thorax
- pleurale pathologie
- long- en luchtweginfecties
- thoraxtrauma
- slaapgebonden ademhalingsstoornissen
- rookstop
 
Practica
- endoscopische technieken
- farmacologie
- thoracale heelkunde
- longfunctie