Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Galenische farmacie en biofarmacie II: praktijk

Studiegidsnr:2007FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Min. 10/20 behaald voor Galenische farmacie I: praktijk (of bachelor diploma behaald) en gelijktijdige inschrijving of min. 09/20 behaald voor Galenische farmacie II: theorie. Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor.
Contacturen:84
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Filip Kiekens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum heeft tot doel de verschillende basis bereidingstechnieken aan te leren, alsook de studenten vertrouwd te maken met enkele fysische methodes besproken tijdens de theoretische cursus.

De magistrale bereidingen die tijdens dit practicum aan bod komen zijn: vloeibare, half-vaste en vaste geneesmiddelvormen.

De studenten zullen zelfstandig magistrale bereidingen uitvoeren conform de geldende goede bereidingspraktijken. Ze zullen hun bereidingen volgens de eisen van de farmacopee controleren.