Grondige studie filosofie van de kunst

Studiegidsnr:2007FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Arthur Cools
Sebastian Müngersdorff

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt de relatie tussen kunst en het politieke in de context van de moderniteit. Deze relatie is ambigu: enerzijds wordt kunst gepromoot als een manier om het politieke te veranderen, anderzijds riskeert het politieke de autonomie van de kunst aan zich te onderwerpen. Deze dubbelzinnigheid heeft haar oorsprong in de manier waarop Schiller in zijn Brieven over de esthetische opvoeding van de mens de kunst het vermogen toeschrijft  om tussen de eisen van de rede en de driften van de natuur nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid te creëren. In de 20ste eeuw heeft deze dubbelzinnigheid aanleiding gegeven tot de verschillende avant-garde bewegingen maar ook tot de tegenstelling die Benjamin in herinnering roept tussen de esthetisering van het politieke en de politisering van het esthetische. Om de kunst aan deze dubbelzinnigheid te onttrekken en haar uit de verstrikking in het politieke te bevrijden, werden er verschillende pogingen ondernomen, zo onder meer die van Heidegger die kunst oorspronkelijk denkt als een in-het-werk-stellen-van-de-waarheid en die van Adorno die in de kunst de kracht opspoort om het bestaande te ontkennen. Ook Lyotards opvatting van de avant-garde kunst in termen van het sublieme kan in dit licht worden gelezen. In deze cursus willen we deze verschillende grondteksten van de hedendaagse esthetica bestuderen en evalueren onder meer door ze te confronteren met de lectuur en de kritieken van Philippe Lacoue-Labarthe en Jacques Rancière.