Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie

Studiegidsnr:2007FLWLIT
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Van Hulle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een algemene inleiding over dit opleidingsonderdeel krijgen de studenten de kans om enerzijds kennis te maken met de theorie over genetisch literatuuronderzoek en anderzijds het schrijfproces van literaire werken in de praktijk te bestuderen. We leggen een genetisch dossier aan, bestuderen de dynamiek van het schrijfproces van enkele moderne teksten, ontcijferen handschriften van twintigste-eeuwse auteurs, leren de basisvaardigheden voor het maken van een diplomatische transcriptie en brengen een bezoek aan een literair archief. Vanuit die praktijkervaring koppelen we terug naar de theorie en proberen we een antwoord te vinden op de vraag die centraal staat in dit opleidingsonderdeel: hoe past het onderzoek naar schrijfprocessen in de theorie van de hedendaagse literatuurwetenschap?

Overzicht

 

Handboek/cursus: Dirk Van Hulle, De kladbewaarders (Nijmegen: Vantilt, 2007)

 

[Deel 1] Theoretisch kader: Algemene literatuurwetenschap en tekstgenetisch onderzoek

13 februari:      Inleiding en historisch overzicht

20 februari:      Genese en Narratologie

27 februari:      Genese en Intertextualiteit

6 maart:           Genese en Auteursintentie

13 maart:         Genese en Auteurschap

19 maart:         Gastlezing Thorsten Ries (optioneel)

20 maart:         Genese en Editiewetenschap

26 maart:         Castlezing Gerrit Brüning, ‘Genetic Editing and Textual History’ (optioneel)

27 maart:         Feedback sessie voor de eerste versies van de papers 

 

[Deel 2] Praktische vaardigheden, theoretische implicaties: Digitale teksteditie en tekstgenetisch onderzoek

17 april:           Genese en Digitale Transcriptie (microgenese)

26 april:           Genese en Digital Humanities (Studiedag TNTL – meer info volgt)

8 mei:              Genese en (Dys)teleologie

15 mei:            Genese en Collatie (macrogenese)

22 mei:            Genese en Literatuurgeschiedenis

24 mei:            Gastlezingen Christof Schöch, Yael Levin, Ruben Borg (optioneel)