Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie

Studiegidsnr:2007FLWLIT
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Van Hulle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een algemene inleiding over dit opleidingsonderdeel krijgen de studenten de kans om enerzijds kennis te maken met de theorie over genetisch literatuuronderzoek en anderzijds het schrijfproces van literaire werken in de praktijk te bestuderen. We leggen een genetisch dossier aan, bestuderen de dynamiek van het schrijfproces van enkele moderne teksten, ontcijferen handschriften van twintigste-eeuwse auteurs, leren de basisvaardigheden voor het maken van een diplomatische transcriptie en brengen een bezoek aan een literair archief. Vanuit die praktijkervaring koppelen we terug naar de theorie en proberen we een antwoord te vinden op de vraag die centraal staat in dit opleidingsonderdeel: hoe past het onderzoek naar schrijfprocessen in de theorie van de hedendaagse literatuurwetenschap?