Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie

Studiegidsnr:2007FLWLIT
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Van Hulle
Olga Beloborodova
Emma-Louise Silva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

[Deel 1] Praktische aspecten van tekstgenese (GENETIC)

11 februari:         Tekstgenese in context (geschiedenis en overzicht verwante disciplines)

18 februari:         Tekstgenese: ‘the science of written invention’ (genetisch dossier; endogenese, 

                              exogenese en epigenese)

25 februari:         Digital Genetic Editing: tekstgenese vs. editiewetenschap

3 maart:              Genetisch dossier: transcriptie en collatie

10 maart:           'Track Changes': Genese van born-digital tekst  

[Deel 2] Theoretische aspecten van tekstgenese (CRITICISM)

17 maart:           Tekstgenese en Digital Humanities

24 maart:           Tekstgenese en Auteurschap

31 maart:           Feedback sessie voor de eerste versies van de papers

Paasvakantie

21 april:             Tekstgenese en (Dys)teleologie

28 april:             Tekstgenese en Intertextualiteit

5 mei:                Tekstgenese en Adaptatie

12 mei:              Tekstgenese en Cognitie

19 mei:              Tekstgenese en Narratologie