Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie

Studiegidsnr:2007FLWLIT
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Van Hulle
Olga Beloborodova
Emma-Louise Silva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

[Deel 1] Praktische aspecten van tekstgenese (GENETIC)

09 februari:         Tekstgenese in context (geschiedenis en overzicht verwante disciplines)

16 februari:         Tekstgenese: ‘the science of written invention’ (genetisch dossier; endogenese, 

                              exogenese en epigenese)

23 februari:         Digital Genetic Editing: tekstgenese vs. editiewetenschap

2 maart:              Genetisch dossier: transcriptie en collatie

9 maart:           'Track Changes': Genese van born-digital tekst  

[Deel 2] Theoretische aspecten van tekstgenese (CRITICISM)

16 maart:           Tekstgenese en Digital Humanities

23 maart:           geen les

30 maart:           Tekstgenese en Auteurschap

03-18 april:        Paasvakantie

20 april:             Tekstgenese en (Dys)teleologie

27 april:             Tekstgenese en Intertextualiteit

4 mei:                Tekstgenese en Adaptatie

11 mei:              Tekstgenese en Cognitie

18 mei:              Tekstgenese en Narratologie

Individuele feedbacksessies voor de eerste versies van de papers zullen in de week van 30 maart.