Comunicacion profesional

Studiegidsnr:2007FLWMPC
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Lieve Vangehuchten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je maakt kennis met het sociaal-economische, politieke en (inter)culturele kader van de Spaanstalige markten aan de hand van authentieke documenten uit de professionele communicatie. 

Door vormen van zowel mondelinge als schriftelijke  professionele communicatie te bestuderen, raak je vertrouwd met de specifieke discursieve, stilistische en genrekenmerken.

Via boeiende opdrachten, zoals rollenspelen en communicatiecases krijg je bovendien voldoende gelegenheid om je taalvaardigheid in een professionele context bij te schaven. In deze cursus komen onder meer volgende thema’s aan bod:

de politieke organisatie van Spanje
het politieke klimaat in Spaanstalig Amerika, voornamelijk Mexico
de bedrijfswereld
de arbeidsmarkt
de migratiestromen
het toerisme
Spanje en de EU 

Spaanstalig Amerika

Globalisering, mondialisering en economisch liberalisme