Comunicacion profesional

Studiegidsnr:2007FLWMPC
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e en/of 2e semester
Permanente evaluatie
Lesgever(s)Lieve Vangehuchten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je maakt kennis met professionele genres aan de hand van authentieke documenten uit de wereld van de Spaanstalige professionele communicatie. 

Door vormen van zowel mondelinge als schriftelijke  professionele communicatie te bestuderen, raak je vertrouwd met de specifieke discursieve, stilistische en genrekenmerken.

Via boeiende opdrachten, zoals rollenspelen en communicatiecases krijg je  gelegenheid om je taalvaardigheid in een professionele context bij te schaven.