Strategisch design: module 1

Studiegidsnr:2007FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:84
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Alexis Jacoby
Christiaan Baelus
Kristel Van Ael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Module 1 van strategisch design gaat dieper in op systemisch design. De onderliggende theorieën en mogelijke tools komen hierbij aan bod. Aan de hand van een case gaan de studenten van een maatschappelijke uitdaging stapsgewijs het onderliggende systeem detecteren, hefbomen detecteren en bepalen waar er interventies mogelijk zijn.

De eerste periode is opgebouwd uit opeenvolgende workshops die vanuit het systemisch denken tot mogelijke opportuniteiten leiden. In het tweede deel, na de stage, volgt een uitwerkingsfase waar specifieke elementen verder uitgewerkt worden.