Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Transmurale zorgverlening

Studiegidsnr:2007GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eva Goossens
Peter Van Bogaert
Danny Van heusden
Stijn Slootmans
Evi Matthys
Luka Van Leugenhaege

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Om transmurale zorg te kunnen verstrekken, te organiseren, te ondersteunen of te evalueren is een grondige kennis nodig van de verschillende lijnen in de gezondheidszorg. De meeste verpleegkundigen hebben alleen kennis en voeling met de hospitaal- of de instellingsgeneeskunde.

- De eerstelijnsgezondheidszorg en de thuisgezondheidszorg worden grondig besproken wat betreft inhoud en verschillen met de andere lijnen in de gezondheidszorg. Wettelijke en organisatorisch aspecten van eerstelijnsgezondheidszorg op federaal en regionaal beleidsniveau in België worden besproken. De eerstelijnsgezondheidszorg wordt bovendien in een internationaal perspectief bestudeerd.
- Ook de ouderenzorg komt aan bod.
In dit kader wordt ingegaan op de schalen voor de beperkingen van de zelfzorgmogelijkheden.
- Tevens wordt de rol van het OCMW binnen de gezondheidszorg belicht. Ook de rol van zelfhulpgroepen, palliatieve netwerken en mantelzorg wordt besproken.
- Definitie, modellen, organisatie, implementatie en verankering van transmurale zorg wordt grondig besproken.
- De problematiek van de chronische en complexe zorg wordt besproken: epidemiologie, organisatie en modellen van complexe chronische zorg. Tevens wordt aandacht besteed aan de specifieke psychologische problemen waarmee hulpverleners en personen met een chronische ziekte te maken hebben.
Bij de begeleiding van personen met een chronisch en/of complex zorgprobleem neemt Therapeutische Patiënten Educatie een belangrijke plaats in: therapietrouw (adherence-concordance), empowerment, zijn hiervan enkele voorbeelden.

Samenwerkend leren

In dit opleidingsonderdeel komen volgende aspecten van samenwerkend leren aan bod:

Peer-learning: In een studiegroep informatie verzamelen, interpreteren en toepassen

Je bespreekt casuïstiek in een studiegroep en bespreekt de bevindingen plenair.