Service-oriented architecturen

Studiegidsnr:2007TEWMHB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Manu De Backer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste karakteristieken en voordelen van service georiënteerde architecturen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de grote verschillen die bestaan tussen de verschillende definities en interpretaties.

Vervolgens wordt de theorie rond procesmodellering aan de hand van BPMN uitgelegd. Op basis van deze theorie worden verschillende oefeningen gemaakt tijdens de sessies. Nadien wordt er besproken hoe deze procesmodellen geautomatiseerd kunnen worden aan de hand van een BPMS. Daarbij komend e onderwerpen zoals services, enterprise service bus, 3-lagen architectuur uitgebreid aan bod.

De studenten moeten deze opgedane kennis in de praktijk brengen aan de hand van een opdracht.