Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Gevorderde onderzoeksvaardigheden

Studiegidsnr:2008FBDFGO
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:112
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Fransen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit keuze-opleidingsonderdeel  ligt in het verlengde van de masterproef geneesmiddelenontwikkeling, maar gaat nog een niveau hoger, zodat studenten ‘met voorsprong’ aan een doctoraat of een andere wetenschappelijke carrière kunnen beginnen. Het schrijven van dit diepgaand onderzoeksproject kan zowel in het binnen- als in het buitenland plaatsvinden.

Dit keuzevak staat open voor alle studenten, maar de primaire doelgroep zijn studenten die wensen te starten met een doctoraat.