Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Grondige studie filosofie van de religie

Studiegidsnr:2008FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Walter Van Herck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De moderne religieuze mens omschrijft zichzelf als een 'gelovige'. Ideeënhistorisch gesproken is deze zelfomschrijving opmerkelijk. Het werkwoord 'geloven' (en afgeleide termen) is bovendien meerzinnig. Bespreking van diverse filosofische theorieën over de aard van religieus geloof. Hedendaagse atheïstische auteurs hanteren impliciet een bepaalde visie op de notie 'geloof', bijv. B. Russell in Why I Am Not a Christian. Aan de hand van W.C. Smith wordt een poging gedaan om de historische ontwikkelingen en verschuivingen die het concept geloof onderging, te schetsen. Verder komen aan bod (o.v.): Thomas van Aquino (IIaIIae, Q2), David Hume, I. Kant, J.-J. Rousseau (De geloofsbelijdenis van de Savoyaardse kapelaan), W.K. Clifford vs. W. James, G.E.M. Anscombe en Arnold Burms.