Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Materialen: eigenschappen, toepassingen en degradatie

Studiegidsnr:2008FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Bij inschrijving voor 2008FOWERF moet de student zich gelijktijdig inschrijven voor 2013FOWERF of een credit behaald hebben.
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tim De Kock
Guido Everaert
Natalia Ortega Saez
Gert Heirman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

hoorcollege Tim De Kock: 23 u

hoorcollege Guido Everaert: 10 u

hoorcollege Natalie Ortega: 4 u

hoorcollege Gert Heirman: 3 u

hoorcollege Kristel De Vis: 4h

excursie (verplicht) aan steengroeve: Tim De Kock: 6 u 

Volgende materialen worden behandeld:

 • Hout en andere organische materialen
 • Baksteen en keramiek
 • Natuursteen
 • Mortel en metselwerk
 • Metalen
 • Beton
 • Glas 
 • Textiel

In de studie van elk materiaal worden volgende topics behandeld:

 • Grondstoffen: oorsprong en chemische aard (elementair)
 • Productiemethodes, met nadruk op historische methodes
 • Micro- en macroscopische structuur
 • Eigenschappen en degradatiemechanismen
 • Toepassingen in het gebouwde erfgoed

Introductie in de geomorfologie:

 • Erosie, hydrologie en geomorfologische processen
 • Bezoek aan een steengroeve (verplicht)